Цвят и светлина в архитектурата IV

Национална научна конференция.
null
В рамките на Конференцията се предвижда изложба на студенстки проекти.
Краен срок за изпращане на резюме за участие с доклад или научно съобщение, както и анотация на студенски проект 30 март 2015 г.
(до 500 думи) на български и английски език.
Краен срок за предаване на одобрените за отпечатване в Сборника на конференцията материали – 20 април 2015 година.
Направления:
• светлина и архитектура
• цвят в архитектурата
• терминология в областта на цветовете, цветознанието и колориметрията в архитектурната теория
• свето-дизайн на архитектурното пространство
• дизайн на осветителни тела за интериора и екстериора
• художествено осветление
• ергономия
• цветово и светлинно моделиране на пространството
• дизайн на градската среда
• мебелен дизайн
• дизайн на интериорни и екстериорни аксесуари
• цветни строителни материали и елементи за довършителни работи
• светлинни източници за архитектурната среда
За информация и подаване на заявки за участие: colorarch@mail.bg ; www.colorgroup.org
Лица за контакт: доц. д-р арх. Анна Аврамова, д-р изк. Ралица Гелева-Цветкова
Такса правоучастие – 30 лв.,
за студенти, докторанти и членове на Група Цвят – 15 лв.

Posted in Uncategorized Tagged with: ,

БАЛКАНКОЛОР 3, “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

БАЛКАНКОЛОР 3
“ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”

Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието
за страните от Югоизточна Европа,
открита за участие и за всички останали страни

18-20 юни 2013 г.

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет по изобразително изкуство

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цвят и теория
Цвят и зрение
Цвят и архитектура
Цвят и дизайн
Цвят и изкуство
Цвят и културно наследство
Цвят и образование
Цвят и медицина
Цвят и психология
Цвят и индустрии
Цвят и комуникации
Цвят и мултимедии
Цвят и реклама
Цвят и звук
Цвят и…
ПРОГРАМА

Пленарни и постерни доклади
Пленер за художници, архитекти, дизайнери и фотографи (15-19 юни)
Изложба на творби от пленера и свободни работи
Изложба на печатни материали на Група Цвят – България
Представяния на фирми: по договаряне с Организационния комитет на конференцията
Конкурс за студенти: цветови проекти, цветни задачи…
Културна програма: посещение на музеи, исторически и културни паметници…

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА(до 500 зн.): 31 март 2013 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ В ПЪЛЕН ТЕКСТ (до 10 стр., вкл. илюстрациите): 30 април 2013 г.

ДОКЛАДИТЕ, ПРИСТИГНАЛИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК, ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ.

Заявките за участие, резюметата и докладите в пълен текст (формат Word, размер на шрифта 12 пункта) се изпращат по електронен път на адреса на Група Цвят – България: e-mail: colorgroup@avb.bg.
Условията за представяния на фирми се договарят с Организационния комитет на конференцията на адрес: e-mail: colorgroup@avb.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Докладчици: 30 лв.
Слушатели (без доклад): 10 лв.
Придружители: 10 лв.
Участници в пленери, конкурси и представяния на самостоятелни творби: 30 лв.
Пенсионери, учащи и членове на Сдружение “Група Цвят – България”: 50 % от таксата
Преподаватели и студенти на ВТУ се освобождават от такса участие

Таксата за участие включва: достъп до залите на конференцията, всички материали (програма, резюмета и сборник с докладите на участниците). Внасянето на таксата става по банков път към сметката на сдружение “Група Цвят – България” (Банка Уникредит Булбанк, София, пл. Св. Неделя № 7, Титуляр: Сдружение “Група Цвят – България”, IBAN: BG11 UNCR 7630 1006 24 03 09, BIC: UNCRBGSF) и по изключение при регистрацията във ВТУ. Предизвестието по e-mail: colorgroup@avb.bg, потвърждаващо участието ви, е желателно.

Posted in Uncategorized

Call For Papers,12th International AIC Congress, Deadline EXTENDED

Call For Papers,
12th International AIC Congress

8th-12th July, 2013

On behalf of the International Colour Association
(AIC) the AIC 2013 organising committee invites
submissions of papers or posters or interactive
presentations on any aspect of colour. This
Congress provides a unique forum bringing
together researchers, academics, artists, architects,
industrialists, engineers, designers, lighting experts,
and business leaders from all over the world.

Important Dates:

2 July 2012

Call for Papers & early registration opens

17 December 2012

Submissions close

1 April 2013

Noti cation of acceptance

8 May 2013

Submission deadline for full texts

8 May 2013

Early registration closes

The Sage Gateshead

NewcastleGateshead, UK

+44 (0)191 241 4523

info@aic2013.org

www.aic2013.org

Association Internationale de la Couleur

Internationale Vereinigung für die Farbe

International Colour Association

The following list of topics is provided as a guide, but we welcome submissions
in any area related to colour.

Colour vision*: perception, genetics and neuroscience, individual differences.

Lighting*: new technologies, LEDs, colour rendering.

Colour in art and design: fashion*, painting, printmaking, sculpture, ceramics, glass,
jewellery, new media.

Colour science: psychophysics, experimental techniques, representations.

Colour appearance: models, computational colour, scales and metrics.

Colour imaging: multispectral imaging*, device characterisation, colour
management and reproduction, HDRI, image quality, photography, print, displays.

Digital colour: computer graphics, visualisation, animation.

Colour measurement: spectroradiometry, photometry, standards, gloss, texture.

Colour in nature: ecological colour, camou age, animal vision, natural-world
statistics.

Colour in environmental design*: architecture, landscaping and horticulture, urban
planning, interior design.

Colour in conservation: museum lighting*, art conservation, materials,
documentation, 3D representations, virtual restoration.

Colour psychology: colour aesthetics and harmony*, emotion, semiotics.

Colour communication: colour meaning, coding, language, naming.

Colour theory: history, philosophy, art, heritage.

Colour education: pedagogy, curriculum design, teaching aids.

Sustainable coloration: colour in the environment, natural colorants, dyes &
pigments.

Applications: colour in food, medicine, cosmetics, forensics.

*Planned Symposia.

Submission Process
In order to participate, please submit an abstract in English of maximum length one
page (between 300 and 500 words), to the submission website, which can be
accessed via the Congress website www.aic2013.org

The abstract submission deadline is 17 December 2012. Further instructions
regarding submissions can be viewed on the Congress website.

Selected authors will have the opportunity to publish an extended version of their
paper in a special issue of the Journal of the International Colour Association (JAIC).
See www.aic-colour-journal.org

Please visit www.aic2013.org for the most up-to-date Congress information.

Posted in Uncategorized

Национален Семинар “Цвят и образование” 20.12.2012

 

ПРОГРАМА

на

Национален Семинар “Цвят и образование” 20.12.2012

Столична Библиотека, пл. Славейков, зала «Виктория»

09.45 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Откриване на Семинара

10.15 – 10.30 Доц. Димитър Добревски – НХА

Приложение на бионични изследвания на цветна хармония в природата като упражнения по цветознание в рамките на академичното образование по „Теория на композицията и формообразуването“

10.30 – 10.45 Гл. ас. инж. Боряна Георгиева – ТУ

Ролята и значението на цвета в обучението по теоретични “Основи на дизайна”

10.45 – 11.00 маг. инж. дизайнер Елена Димитрова, ТУ – София

Нетрадиционни форми в професа на обучение на студентите от областта на изкуството и дизайна

11.00 – 11.15 доц. Мария Евтимова, ТУ – София

Представяне на учебно-образователен проект “Цвят и форма”, проведен в ТУ – София

11.15 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 11.45 Доц.д-р Евгени Велев – УБИТ

Модели на културно-образователни политики за по-добро социализиране и презентиране на съвременното художествено наследство

11.45 – 12.00 Светослав Бързанов – НС РБ

Културни политики, образователни музейни дейности и тенденции в презентирането на колекциите от батална живопис и графика в българските музеи

12.00 – 12.15 Igor Bjelić, Čedomir Vasić, Ana Momčilović-Petronijević – University of Niš

Function of textures in student’s works in the matter of Ancient immovable monuments of culture

12.15 – 12.30 Ana Momčilović-Petronijević, Čedomir Vasić, Igor Bjelić – University of Niš

Perception of textures in student works in the matter of architectural monuments of national heritage

12.30 – 13.00 Постер сесия

Пантелей Марински – студент, ръководител доц. д-р Благовеста Иванова – ВСУ

„Отворени-Затворени” Пространства

Мериям Юзеирова – студент, ръководител доц. д-р Благовеста Иванова – ВСУ

Колоритът в жанра голо тяло

12.30 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 14.15 доц. д-р арх. Анна Аврамова, НБУ

Оцветяване на сградите за образование

14.15 – 14.30 Радка Йорданова – магистър ТУ

Необходимост от дизайнерско проектиране на цветови климат и композиционно формоизграждане на визуалната комуникация в интериора на детско студио за приложни изкуства

14.30 – 14.45 Доц. д-р ланд.арх. Веляна Найденова – НБУ

Тематични градини – колоритни особености

14.45 – 15.00 Д-р арх. Иванка Маринова – ВСУ

Цвят и архитектура в обучението по архитектура

15.00 – 15.15Гл.ас. Константин Марков – ЛТУ, д-р Даниела Чулова-Маркова – СГХГ

Мястото на цвета в процеса на обучение на художника монументалист

15.15 – 15.30 Петя Янева – магистър, СУ

Учене и Цвят

15.30 – 15.45 Кафе-пауза

15.45 – 16.00 Представяне на Интернет страницата на Група Цвят – България

16.00 – 16.15 Арх. Гергана Стефанова – НБУ

Светлина и Цвят в съвременното изкуство

16.15 – 16.30 Моника Михайлова – докторант, СУ

Цветът като изразно средство на идеята за време в изобразителни произведения в колажна техника

16.30 – 16.45 Надежда Николова – ИБЕ – БАН

Символният образ на растенията с признак „цвят” в етнолингвистичен аспект

16.45 – 17.00 Гл.ас. Красимира Друмева – ВТУ

Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово – 2012”

17.00 – 17.15 Гл. ас. д-р Момчил Мирчев – НХА

Образование и обучение в областта на изобразителното изкуство, като учебен процес

17.15 – 17.30 Гл. ас. д-р Ралица Мирчева – НБУ

Художествена изразителност и колорит в българската традиционна тъкан

17.30 Закриване на конференцията

Организаторите си запазват правото да внасят промени в настоящата програма!

 

 

Всички материали, представени за участие в Семинара са публикувани в Сборник на електронен носител, който ще може да се закупи в рамките на Семинара или по предварителна заявка от Сдружение “Група Цвят – България”.

Стойност на Сборника за автори и членове на Сдружение “Група Цвят – България” – 10 лв.

Свободна продажба – 15 лв.

Posted in Uncategorized