ПУБЛИКАЦИИ

Издадени материали от научни конференции
Цвят”91- на книжен носител

Булколор”99-на книжен носител

Цвят и културно наследство”95-на книжен носител

Издадени материали от научни конференции на диск:

Балканколор 2001
Балканколор 2008

Цвят и психология І 2003
Цвят и психология ІІ 2004

Цвят и дневна светлина 2007
Цвят,светлина и архитектура 2004

AIC 2005 –материали от Конгреса на световната организация по цвета.

Съвременни аспекти на колориметрията 2005
Колористика 2007
Цвят,колориметрия,текстил,облекло 2009

Цвят и образование 2006
Цвят и образование 2011
Цветни настроения 2007-Светла Христова
Интерпретации с цвят 2011-Мария Евтимова
Цветът и детето 2010

Методическо ръкъводство за дизайн,проектиране за хора с увреждания-
Димитър Добревски
Биенале на дизайна 2011

Цвят и език 2011

Фотоколор 2009
Фотоколор 2010

Leave a Reply