Цвят и светлина в архитектурата IV

Национална научна конференция.
null
В рамките на Конференцията се предвижда изложба на студенстки проекти.
Краен срок за изпращане на резюме за участие с доклад или научно съобщение, както и анотация на студенски проект 30 март 2015 г.
(до 500 думи) на български и английски език.
Краен срок за предаване на одобрените за отпечатване в Сборника на конференцията материали – 20 април 2015 година.
Направления:
• светлина и архитектура
• цвят в архитектурата
• терминология в областта на цветовете, цветознанието и колориметрията в архитектурната теория
• свето-дизайн на архитектурното пространство
• дизайн на осветителни тела за интериора и екстериора
• художествено осветление
• ергономия
• цветово и светлинно моделиране на пространството
• дизайн на градската среда
• мебелен дизайн
• дизайн на интериорни и екстериорни аксесуари
• цветни строителни материали и елементи за довършителни работи
• светлинни източници за архитектурната среда
За информация и подаване на заявки за участие: colorarch@mail.bg ; www.colorgroup.org
Лица за контакт: доц. д-р арх. Анна Аврамова, д-р изк. Ралица Гелева-Цветкова
Такса правоучастие – 30 лв.,
за студенти, докторанти и членове на Група Цвят – 15 лв.

Posted in Uncategorized Tagged with: ,