Национален Семинар “Цвят и образование” 20.12.2012

 

ПРОГРАМА

на

Национален Семинар “Цвят и образование” 20.12.2012

Столична Библиотека, пл. Славейков, зала «Виктория»

09.45 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Откриване на Семинара

10.15 – 10.30 Доц. Димитър Добревски – НХА

Приложение на бионични изследвания на цветна хармония в природата като упражнения по цветознание в рамките на академичното образование по „Теория на композицията и формообразуването“

10.30 – 10.45 Гл. ас. инж. Боряна Георгиева – ТУ

Ролята и значението на цвета в обучението по теоретични “Основи на дизайна”

10.45 – 11.00 маг. инж. дизайнер Елена Димитрова, ТУ – София

Нетрадиционни форми в професа на обучение на студентите от областта на изкуството и дизайна

11.00 – 11.15 доц. Мария Евтимова, ТУ – София

Представяне на учебно-образователен проект “Цвят и форма”, проведен в ТУ – София

11.15 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 11.45 Доц.д-р Евгени Велев – УБИТ

Модели на културно-образователни политики за по-добро социализиране и презентиране на съвременното художествено наследство

11.45 – 12.00 Светослав Бързанов – НС РБ

Културни политики, образователни музейни дейности и тенденции в презентирането на колекциите от батална живопис и графика в българските музеи

12.00 – 12.15 Igor Bjelić, Čedomir Vasić, Ana Momčilović-Petronijević – University of Niš

Function of textures in student’s works in the matter of Ancient immovable monuments of culture

12.15 – 12.30 Ana Momčilović-Petronijević, Čedomir Vasić, Igor Bjelić – University of Niš

Perception of textures in student works in the matter of architectural monuments of national heritage

12.30 – 13.00 Постер сесия

Пантелей Марински – студент, ръководител доц. д-р Благовеста Иванова – ВСУ

„Отворени-Затворени” Пространства

Мериям Юзеирова – студент, ръководител доц. д-р Благовеста Иванова – ВСУ

Колоритът в жанра голо тяло

12.30 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 14.15 доц. д-р арх. Анна Аврамова, НБУ

Оцветяване на сградите за образование

14.15 – 14.30 Радка Йорданова – магистър ТУ

Необходимост от дизайнерско проектиране на цветови климат и композиционно формоизграждане на визуалната комуникация в интериора на детско студио за приложни изкуства

14.30 – 14.45 Доц. д-р ланд.арх. Веляна Найденова – НБУ

Тематични градини – колоритни особености

14.45 – 15.00 Д-р арх. Иванка Маринова – ВСУ

Цвят и архитектура в обучението по архитектура

15.00 – 15.15Гл.ас. Константин Марков – ЛТУ, д-р Даниела Чулова-Маркова – СГХГ

Мястото на цвета в процеса на обучение на художника монументалист

15.15 – 15.30 Петя Янева – магистър, СУ

Учене и Цвят

15.30 – 15.45 Кафе-пауза

15.45 – 16.00 Представяне на Интернет страницата на Група Цвят – България

16.00 – 16.15 Арх. Гергана Стефанова – НБУ

Светлина и Цвят в съвременното изкуство

16.15 – 16.30 Моника Михайлова – докторант, СУ

Цветът като изразно средство на идеята за време в изобразителни произведения в колажна техника

16.30 – 16.45 Надежда Николова – ИБЕ – БАН

Символният образ на растенията с признак „цвят” в етнолингвистичен аспект

16.45 – 17.00 Гл.ас. Красимира Друмева – ВТУ

Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово – 2012”

17.00 – 17.15 Гл. ас. д-р Момчил Мирчев – НХА

Образование и обучение в областта на изобразителното изкуство, като учебен процес

17.15 – 17.30 Гл. ас. д-р Ралица Мирчева – НБУ

Художествена изразителност и колорит в българската традиционна тъкан

17.30 Закриване на конференцията

Организаторите си запазват правото да внасят промени в настоящата програма!

 

 

Всички материали, представени за участие в Семинара са публикувани в Сборник на електронен носител, който ще може да се закупи в рамките на Семинара или по предварителна заявка от Сдружение “Група Цвят – България”.

Стойност на Сборника за автори и членове на Сдружение “Група Цвят – България” – 10 лв.

Свободна продажба – 15 лв.

Posted in Uncategorized