БАЛКАНКОЛОР 3, “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

БАЛКАНКОЛОР 3
“ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”

Трета международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието
за страните от Югоизточна Европа,
открита за участие и за всички останали страни

18-20 юни 2013 г.

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
Факултет по изобразително изкуство

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цвят и теория
Цвят и зрение
Цвят и архитектура
Цвят и дизайн
Цвят и изкуство
Цвят и културно наследство
Цвят и образование
Цвят и медицина
Цвят и психология
Цвят и индустрии
Цвят и комуникации
Цвят и мултимедии
Цвят и реклама
Цвят и звук
Цвят и…
ПРОГРАМА

Пленарни и постерни доклади
Пленер за художници, архитекти, дизайнери и фотографи (15-19 юни)
Изложба на творби от пленера и свободни работи
Изложба на печатни материали на Група Цвят – България
Представяния на фирми: по договаряне с Организационния комитет на конференцията
Конкурс за студенти: цветови проекти, цветни задачи…
Културна програма: посещение на музеи, исторически и културни паметници…

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА(до 500 зн.): 31 март 2013 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ В ПЪЛЕН ТЕКСТ (до 10 стр., вкл. илюстрациите): 30 април 2013 г.

ДОКЛАДИТЕ, ПРИСТИГНАЛИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК, ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ.

Заявките за участие, резюметата и докладите в пълен текст (формат Word, размер на шрифта 12 пункта) се изпращат по електронен път на адреса на Група Цвят – България: e-mail: colorgroup@avb.bg.
Условията за представяния на фирми се договарят с Организационния комитет на конференцията на адрес: e-mail: colorgroup@avb.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Докладчици: 30 лв.
Слушатели (без доклад): 10 лв.
Придружители: 10 лв.
Участници в пленери, конкурси и представяния на самостоятелни творби: 30 лв.
Пенсионери, учащи и членове на Сдружение “Група Цвят – България”: 50 % от таксата
Преподаватели и студенти на ВТУ се освобождават от такса участие

Таксата за участие включва: достъп до залите на конференцията, всички материали (програма, резюмета и сборник с докладите на участниците). Внасянето на таксата става по банков път към сметката на сдружение “Група Цвят – България” (Банка Уникредит Булбанк, София, пл. Св. Неделя № 7, Титуляр: Сдружение “Група Цвят – България”, IBAN: BG11 UNCR 7630 1006 24 03 09, BIC: UNCRBGSF) и по изключение при регистрацията във ВТУ. Предизвестието по e-mail: colorgroup@avb.bg, потвърждаващо участието ви, е желателно.

Posted in Uncategorized