Blog Archives

Цвят и светлина в архитектурата IV

Национална научна конференция. В рамките на Конференцията се предвижда изложба на студенстки проекти. Краен срок за изпращане на резюме за участие с доклад или научно съобщение, както и анотация на студенски проект 30 март 2015 г. (до 500 думи) на

Posted in Uncategorized Tagged with: ,